Access fordele og ulemper

Fordele og ulemper ved Microsoft Access

Fordele:

  • Access er en del af Office pakken, og det er derfor nemt at integrere funktioner på kryds og tværs af pakken. Udvikling i Access
  • Der er nogle særdeles stærke værktøjer til at forbinde til forskellige datakilder og konvertere data imellem disse.
  • Pga. den tætte relation mellem database system og udviklingsværktøj kan man meget hurtigt oprette en brugbar applikation.
  • Eftersom Office er et essentielt produkt for Microsoft, er det nok noget af det mest fremtidssikre man kan vælge, en applikation udviklet i de første versioner af Access kan med stor sandsynlighed konverteres uden problemer til nyeste versioner.
  • Eftersom det er en del af verdens mest udbredte office pakke, vil der til stadighed være en meget stor mængde af eksperter der supportere speciel udviklede løsninger.

 Ulemper:

  • Hvor Access kan håndtere forholdsvis store datamængder, er der en begrænsning i antal brugere. Mere end 5-10 samtidige brugere vil, afhængig af hvor ”tung” applikationen er, kunne mærkes på hastigheden.
  • Der er ikke helt samme grad af sikkerhed indbygget i en Access database som i f.eks. SQL server.